Hornborgasjøn side 3

Gråstrubet lappedykkere i parringshumør.


Også Blishønsene var i forårshumør.


Canadagæs


Der var lidt uoveremsstemmelser mellem Tranerne og Viberne.


Der gik en enlig ung Pibesvane rundt bladt Grågæs og Traner. Den blev lidt jaget.