Marts måned 2019

Den 25. marts var jeg i Lille vildmose sammen med Lisbeth og Hans Henrik. Det var en lidt kold dag, dog kom solen til tider frem. Vi var heldige at se ikke mindre en tre Kongeørne og tre Havørne.

Kongeørn

De gråstrubede lappedkykkere var kommet og hannerne gjorde kur til hunnerne.

Sølvhejre

Den 24. marts blev der meldt Sortrygget Hvid vipstjert ud i Sdr. Vorupør. Det er den Brittiske variant af Hvid vipstjert og den ses ikke så tit i Danmark, så jeg drønede til Sdr. Vorupør.

Den 22. marts fik vi fint besøg af disse tre Rådyr. De kommer jævnligt og spiser Fodermarvkål nu, men denne gang var kl. 8.30 om formiddagen.

Den 18. marts var jeg med Jens Jørgen rundt i Plantagerne her i Thy, for at registrere ynglende Stor hornugel og Havørn. Stederne er hemmelige, så derfor ingen billeder. Dejligt at være en del af denne hemmelighed.

På hjemvejen holdt vi ind ved Lønnerup fjord og en Lille Lappedykker kom forbi, rigtig tæt på.

Den 16. marts var jeg i Hanstholm for at tage nogle billeder ud over havneanlægget. Oppe fra udsigtspunktet mente jeg at kunne se Topskarven svømme rundt ned i et af bassinerne. Jeg kørte fluks derned. Men den var pist væk. Jeg mødte Jens Jørgen som fandt den stående på en cementrampe. Jeg listede ud til den og kom rimeligt tæt på. Desværre var solen væk og men kunne ikke se de grønne farver i fjerdragten. Fuglen er en 3K, som er begyndt at få yngledragten. Den vil dog først yngle i 2020 eller 2021.